Zoeken

Stap toegetreden tot Eumedion

12-04-2017

Stap Algemeen Pensioenfonds (Stap) is toegetreden tot Eumedion. Wij zijn daarmee het eerste Algemeen Pensioenfonds dat zich aansluit bij Eumedion. Momenteel zijn er ongeveer 70 institutionele beleggers deelnemer binnen Eumedion verband. Gezamenlijk hebben zij meer dan 4.000 miljard Euro aan beleggingen onder beheer. 

Stap Algemeen Pensioenfonds heeft deze stap gezet vanuit haar kernwaarde “de deelnemer staat centraal”. Stap wil naast het bijdragen aan een financieel gezonde toekomst van haar deelnemers, ook bijdragen aan een duurzame, veilige en rechtvaardige wereld. Wij beleggen de pensioengelden van onze deelnemers met het oog op de lange termijn verplichtingen van het fonds en beleggen daartoe op verantwoorde wijze in beursvennootschappen. Wij vinden het onze verantwoordelijkheid om goede governance, duurzaamheid en het sociaal klimaat van de bedrijven waarin wordt belegd te stimuleren. Eumedion behartigt de belangen van de bij haar aangesloten institutionele beleggers op het gebied van corporate governance en duurzaamheid. Eumedion heeft als doel de governance, milieu –en sociale prestaties van Nederlandse beursvennootschappen te verbeteren. 

De partij waaraan Stap Algemeen Pensioenfonds het fiduciair beheer uitbesteedt – TKP Investments – heeft ruim een decennium ervaring met het verantwoord beleggen van pensioenfondsvermogen. Wij zien de toetreding tot Eumedion als een belangrijke stap om onze eigen verantwoordelijkheid als ‘asset owner’ ten aanzien van het op verantwoorde manier beleggen op lange termijn kracht bij te zetten.