Zoeken

Stap Pensioenkring 1 gaat definitief op in Pensioenkring 2

19-01-2021

De pensioenen van deelnemers van Pensioenkring 1 bij Stap gaan per 1 januari 2021 over naar Pensioenkring 2. Pensioenkring 1 wordt daarna opgeheven. In oktober zijn alle deelnemers en werkgevers geïnformeerd over dit besluit. DNB heeft eind december een verklaring van geen bezwaar afgegeven. Op basis van de dekkingsgraden per 31 december 2020 is bepaald dat de collectieve waardeoverdracht (CWO) definitief door kan gaan.


Waarom een CWO?
Voorzitter van Stap Huub Popping ging in een interview in oktober uitgebreid in op de redenen om dit te doen. Hij voert aan dat Pensioenkring 1 eigenlijk te klein is om als zelfstandige pensioenkring binnen Stap door te gaan. De kans dat de pensioenen in de toekomst moeten worden verlaagd, is daardoor groot. Ook zijn de kosten per deelnemer relatief hoog. 

Pensioenkring 2 is toekomstbestendig. Door deze overdracht groeit het belegd vermogen van Pensioenkring 2 naar in totaal bijna 1,1 miljard. Pensioenkring 2 is daarmee de grootste multi-client pensioenkring van Nederland. De verwachting is bovendien dat in de toekomst nog meer werkgevers en pensioenfondsen zullen toetreden tot Pensioenkring 2.   

In belang van de deelnemers
De belanghebbendenorganen van beide kringen hebben de belangen van de deelnemers goed afgewogen. Het voordeel van deze overstap voor Pensioenkring 1 is dat de pensioenaanspraken van de deelnemers in een grotere toekomstbestendige pensioenkring terecht komen. De deelnemers van Pensioenkring 2  profiteren op termijn van de voordelen van een grotere pensioenkring. 

De planning 
Vanaf 1 januari 2021 is de overgang een feit.  De verwachting is dat de overgang soepel zal verlopen. Deelnemers van Pensioenkring 1 gaan er weinig van merken. Voor de overgang hoeven ze niets te doen. Volgende week ontvangen deelnemers een brief over de overgang.