Zoeken

Stap opent een eigen pensioenkring voor Holland Casino

04-07-2017

Met ingang van 1 juli 2017 heeft Pensioenfonds Holland Casino de pensioenaanspraken en pensioenrechten overgedragen aan Stichting Algemeen Pensioenfond Stap. Op 29 juni 2017 heeft De Nederlandsche Bank de verklaring van geen bezwaar afgegeven voor de collectieve waardeoverdracht van Pensioenfonds Holland Casino naar Stap. De werkgever Holland Casino brengt ook voor de toekomst de pensioenregeling vanaf 1 juli 2017 onder bij Stap.

Eigen Pensioenkring
De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van de ruim 9.000 deelnemers worden in een eigen pensioenkring ondergebracht, onder de naam Pensioenkring Holland Casino. Het belegd vermogen van de aanspraken die naar Stap overgaan bedraagt ongeveer 1.470 miljoen euro.

De huidige pensioenregeling van Holland Casino wordt vanuit Pensioenkring Holland Casino voorgezet. In deze pensioenregeling bouwen ruim 3.600 werknemers pensioen op.

Pensioenkring Holland Casino heeft een eigen Belanghebbendenorgaan. Op die manier is de medezeggenschap over onder meer het beleggingsbeleid, het toeslagbeleid en premiebeleid gewaarborgd.

Derde klant met een eigen pensioenkring
Pensioenkring Holland Casino is de derde klant van Stap met een eigen pensioenkring. Eind 2016 zijn de pensioenkringen Eastman en SVG van start gegaan. Stap heeft daarnaast ook nog multi client pensioenkringen. Hierin hebben meerdere klanten hun pensioenregeling ondergebracht.

Zeer verheugd
Stap is zeer verheugd over de keuze van Holland Casino en Pensioenfonds Holland Casino voor Stap. Bestuursvoorzitter Erno Kleijnenberg: “Wij bedanken Holland Casino en Pensioenfonds Holland Casino voor het vertrouwen in Stap. Wij gaan ons maximaal inzetten om tot een optimaal pensioenresultaat te komen met een excellente dienstverlening.”