Zoeken

Stap ondertekent intentieverklaring IMVO

10-04-2017

Stap Algemeen Pensioenfonds (Stap) stelt de zorg voor haar deelnemers voorop. Dat betekent naast een goed en betaalbaar pensioen ook een duurzame, veilige en rechtvaardige wereld. Ook andere pensioenfondsen willen dat. Daarom hebben de Pensioenfederatie en pensioenfondsen op 30 maart 2017 een intentieverklaring uitgebracht over internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen (IMVO). Daarin staat dat de pensioensector wil toewerken naar een IMVO-convenant.

Met dit convenant willen de pensioenfondsen meer samenwerken met overheid en maatschappelijke organisaties bij het internationaal maatschappelijk verantwoord beleggen. Dat zou bijvoorbeeld kunnen betekenen dat er kennis gedeeld wordt met overheden of maatschappelijke organisaties.

Wij hebben de intentieverklaring ondertekend omdat dit goed aansluit bij de kernwaarden van Stap. Voor meer informatie over IMVO: zie de website van de pensioenfederatie.