Zoeken

Personalia: Gerard Frankema nieuwe directeur Stap Algemeen Pensioenfonds

19-10-2016
Frankema

Gerard Frankema (1972) is begonnen als directeur van Stap Algemeen Pensioenfonds. Hiervoor werkte bedrijfseconoom Frankema als manager in het Klantbeheer bij pensioenuitvoerder TKP in Groningen. Hij is al twintig jaar werkzaam voor pensioenfondsen en -uitvoerders. Stap is het eerste algemeen pensioenfonds in Nederland. Het fonds biedt een oplossing voor pensioenfondsen die niet zelfstandig verder kunnen of willen gaan. Ook ondernemingen die een pensioenregeling willen in een pensioenfondsomgeving, kunnen terecht bij Stap. Gerard Frankema leidt het nieuw gevormde bestuursbureau dat verantwoordelijk is voor de dagelijkse gang van zaken. Stap heeft een onafhankelijk bestuur.

Over Stap Algemeen Pensioenfonds
Stap voelt zich verantwoordelijk voor het vertrouwen van de deelnemers in hun pensioen. Daarom zorgen wij er vanuit Stap voor dat de deelnemers altijd weten waar ze aan toe zijn. In het heden, maar zeker ook voor de toekomst. Bij iedere stap die zij zetten in het leven.

Bent u ook op zoek naar de beste pensioenregeling tegen een scherpe prijs? Een pensioenregeling waarbij de deelnemer centraal staat en die voldoet aan alle wettelijke eisen, de eisen van DNB én uw achterban? Een pensioenregeling die door continue innovatie toekomstbestendig is? Kies dan voor Stap.

Stap is een functioneel, kostenbewust en innovatief Algemeen Pensioenfonds, waar onafhankelijke pensioenfondsen en werkgevers zich bij aan kunnen sluiten. Stap is transparant, biedt medezeggenschap en ontzorgt door de bestuurlijke taken voor haar rekening te nemen. Ervaar de kracht van het collectief.

Het is tijd om in te stappen!