Zoeken

Pensioenfonds Douwe Egberts kiest voor Stap

14-12-2017

Stichting Douwe Egberts Pensioenfonds heeft besloten om de pensioenaanspraken en pensioenrechten over te dragen aan Stichting Algemeen Pensioenfonds Stap. Dit is de uitkomst van de toekomststudie die Pensioenfonds Douwe Egberts heeft uitgevoerd. De beoogde overdrachtsdatum is 1 april 2018 en is onder voorbehoud van een verklaring van geen bezwaar van DNB.

Eigen pensioenkring
De opgebouwde pensioenaanspraken en pensioenrechten van de circa 10.000 gewezen deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds Douwe Egberts worden in een eigen pensioenkring ondergebracht, onder de naam Pensioenkring Douwe Egberts. Het belegd vermogen van de aanspraken die naar Stap overgaan bedraagt ongeveer 1.800 miljoen euro. Pensioenkring Douwe Egberts krijgt een eigen belanghebbendenorgaan. Op die manier is de
medezeggenschap over onder meer het beleggingsbeleid, het toeslagbeleid en premiebeleid gewaarborgd. 

Trots op het vertrouwen in Stap
Kersverse bestuursvoorzitter Huub Popping van Stap: “Wij zijn trots op het vertrouwen dat Pensioenfonds Douwe Egberts in ons heeft. Stap voelt zich vereerd om het pensioen van de gewezen deelnemers en gepensioneerden van Douwe Egberts te gaan beheren. Wij kijken er naar uit om hen als klant te verwelkomen.”

Vierde klant met een eigen pensioenkring
Pensioenkring Douwe Egberts wordt de vierde klant van Stap met een eigen pensioenkring. Eind 2016 zijn de pensioenkringen Eastman en SVG van start gegaan. In juli 2017 is Pensioenkring Holland Casino van start gegaan. Stap heeft daarnaast ook nog multi client pensioenkringen. Hierin hebben meerdere klanten hun pensioenregeling ondergebracht.