Zoeken

Onze financiële situatie

20-04-2020

Het coronavirus houdt ons allemaal bezig. Gezondheid staat op de eerste plaats. Maar we kunnen ons ook voorstellen dat u zich zorgen maakt over uw pensioen. Daarom deze update.  

De dekkingsgraad van vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland is de afgelopen weken fors gedaald.  Ook Stap merkt de financiële gevolgen. De dekkingsgraad van al onze pensioenkringen is de afgelopen tijd gedaald.

Waarom daalt de dekkingsgraad zo sterk?

De belangrijkste oorzaak is het Covid-19 virus (Corona). Door de uitbraak van het Corona-virus is onrust ontstaan op de financiële markten.

De beurzen zijn flink geraakt door de onzekerheid rondom het virus. Beleggers zijn bang voor de schade die het virus veroorzaakt en voor een economische crisis. Pensioenfondsen zijn grote beleggers. Zij hebben dus last van koersdalingen.

Naast de sterke terugval in aandelen zorgt ook de lage rente voor een verslechtering van onze financiële positie.

Wat doet Stap?

We volgen de ontwikkelingen voortdurend. Ons beleggingsbeleid is gebaseerd op een gezonde financiële situatie op de lange termijn. Die lange termijn houden we dus voor ogen. We hebben in ons beleggingsbeleid ook instrumenten opgenomen die de dekkingsgraad voor een deel beschermen. Wij houden dagelijks de ontwikkelingen op de financiële markten in de gaten. Wanneer het nodig is organiseert onze beleggingsadviescommissie extra vergaderingen om de situatie te bespreken en het bestuur te adviseren.

Het is moeilijk te zeggen wat de verdere gevolgen van het virus zijn voor de financiële wereld. En voor ons. Het verlagen van pensioenen is op dit moment zeker niet aan de orde. We kunnen echter niet garanderen dat we in de toekomst de pensioenen niet hoeven te verlagen. Dit hangt af van de financiële situatie van de pensioenkring.