Zoeken

Interview Huub Popping door TKP Investments: "We profiteren als APF van de schaal waarop TKP Investments belegt”

07-09-2017

Stap ging ruim een jaar geleden van start als het eerste Algemeen Pensioenfonds (APF) van Nederland. Huub Popping, voorzitter van de beleggingsadviescommissie van Stap, blikt terug op een jaar in de voorhoede werken, in samenwerking met TKP Investments. “We hebben nog meer bereikt dan we van tevoren in gedachten hadden.”

Op weg naar drie miljard beheerd vermogen

In de zomer van 2016 kreeg Stap, als onafhankelijke stichting opgericht door verzekeraar Aegon en pensioenuitvoerder TKP, een vergunning om van start te gaan met zijn innovatieve pensioenfonds, dat regelingen uitvoert voor aangesloten collectiviteitskringen. “Dat betekende natuurlijk niet dat vanaf dag één al klanten zijn aangehaakt,” zegt bestuurder Huub Popping.
Per 1 oktober ging Stap aan de slag voor de duizend deelnemers van het pensioenfonds van Eastman Chemical, die hun CDC-regeling (collective defined contribution) laten uitvoeren in een eigen kring. De gepensioneerden en slapers van Stichting Voorzieningsfonds Getronics volgden, en sinds januari 2017 is er ook een multi-clientkring, met werkgevers uit met name de accountancy die hun werknemers nieuwe rechten laten opbouwen. Met de jongste toetreders, Holland Casino (9.000 deelnemers en 1,5 miljard pensioenvermogen) en de 4.000 gewezen deelnemers en gepensioneerden van Pensioenfonds Sanoma, is Stap op weg naar een gezamenlijk beheerd vermogen van 3 miljard euro. Popping: “We hebben binnen een jaar veel bereikt. We lopen voor op het schema dat we zelf in gedachten hadden.”

Schaalvoordelen voor pensioenfondsen en werkgevers

Die groei is niet onbelangrijk, want een van de grote voordelen van het Algemeen Pensioenfonds is dat ondernemingspensioenfondsen en werkgevers kunnen profiteren van schaalvoordelen die deze gezamenlijkheid oplevert. Bij Stap heeft men de keuze uit een eigen kring met een eigen belanghebbendenorgaan dat toeziet op het onafhankelijke APF-bestuur, of een multi-clientkring met een standaardregeling en een gezamenlijk belanghebbendenorgaan. Stap heeft deze multi-clientkringen ingericht voor drie ambitieniveaus, legt Popping uit. “De keuze bestaat uit een nominale regeling met als ambitie een prijsindexatie van 25%, 50% of 75%. Deze kringen zijn aantrekkelijk voor MKB-bedrijven met een jaarlijkse premieomvang vanaf 1 miljoen euro.

Zeggenschap via belanghebbendenorgaan

We zien dat de grotere ondernemingspensioenfondsen hun zelfstandigheid graag voortzetten en daarom kiezen voor een eigen kring. Binnen een APF zijn veel zaken gestandaardiseerd, ook het beleggingsbeleid. Als je een heel afwijkende portefeuille hebt, is het op korte termijn vanwege de kosten aantrekkelijk om voor een eigen kring te kiezen. Maar er zit ook een emotioneel element in: je houdt graag een vinger in de pap als het gaat om zaken als het toeslagenbeleid.”


Met die zeggenschap via het belanghebbendenorgaan (BO) heeft Stap inmiddels een jaar ervaring opgedaan. “Vanaf de start heeft ons beleid de instemming van het BO nodig, en in algemene zin is natuurlijk elk onderwerp bespreekbaar tussen medezeggenschapsorgaan en bestuur. Als er goede ideeën op tafel komen, waarom zou je daar niet naar luisteren?” Het contact verloopt via vergaderingen zoals de bestuurders van Stap die al kenden uit hun ervaring bij andere pensioenfondsen. “Ons eerste jaarverslag hebben we ook al uitgebracht, inclusief rapportage van het belanghebbendenorgaan. Wat dat betreft verschilt de praktijk niet zoveel van het verantwoordingsorgaan van andere pensioenfondsen.”  

Deelnemers profiteren van efficiency

Van de verwachte schaalvoordelen profiteren zijn deelnemers vanaf dag één, zegt Popping, dankzij de efficiency waarmee zijn APF opereert. “Maar denk daarbij ook aan hoe je je mensen ontlast, die voordien het pensioenfonds bestuurden en daar flink wat tijd in staken. En als Stap profiteren wij op onze beurt van de schaal waarop TKP Investments voor ons het vermogen beheert.”     
Die keuze voor TKP Investments – een zuster van medeoprichter TKP – voor het vermogensbeheer lag voor de hand. Maar in steen gebeiteld is die relatie niet, verzekert Popping. “Vanaf het moment van oprichting is Stap een volstrekt onafhankelijke stichting. Dat houdt in dat we contractueel gezien desnoods morgen al ons vermogensbeheer elders kunnen onderbrengen. Als de kwaliteit van de dienstverlening of de tarieven daartoe aanleiding zouden geven.”

Betrouwbare partner met transparante producten

Maar vooralsnog heeft Stap geen klagen over de manier waarop TKP Investments de mandaten die het per kring heeft gekregen, uitvoert. “Telkens als we met een nieuwe klant in gesprek zijn, voeren de experts van TKP Investments een grondige analyse van de portefeuille uit, ook in de ALM-context, en bij de transitie van portefeuilles komt ook werk kijken. Vaak is dat een kwestie van het overeenkomen van een strategisch beleggingsbeleid, kijken op welke termijn en manier je kunt toegroeien naar de portefeuille die past bij ons beleid. Bij de multi-clientkringen geldt een grotere standaardisatie, daar worden zaken meestal aan de voordeur omgezet.”
Die standaardisatie maakt dat Stap niet in de volle breedte van de producten en expertise van TKP Investments gebruikmaakt, stelt Popping vast. “Ze kunnen daar veel meer dan wij van ze vragen, maar als APF zijn we volkomen tevreden met een betrouwbare partner die producten aanbiedt die simpel en transparant zijn en van wie de kosten op een verantwoord niveau liggen.”

Dit interview verscheen eerder op de website van TKP Investments.