Zoeken

Huub Popping herbenoemd als bestuurslid en voorzitter Stap

06-05-2019

Op 1 juli 2019 loopt de eerste zittingstermijn van Huub Popping af als bestuurslid en voorzitter van het Bestuur van Stap. Het Bestuur heeft de Vergadering van Belanghebbendenorganen verzocht om Huub Popping te herbenoemen. Deze Vergadering bestaat uit de voorzitters van de Belanghebbendenorganen van de Pensioenkringen van Stap. Er is unaniem ingestemd met de herbenoeming van Huub Popping.