Zoeken

Hoe staat de dekkingsgraad er nu voor?

29-11-2019

In september schreven we over de dekkingsgraden van de Pensioenkringen die, net als veel andere pensioenfondsen in Nederland, het zwaar te verduren hadden. De dalende rente in de was de belangrijkste oorzaak. De afgelopen maanden hebben de dekkingsgraden van de Pensioenkringen van Stap zich enigszins hersteld. Hoe gaat het nu?

Pensioenverlagingen bij veel pensioenfondsen van de baan
Veel pensioenfondsen hebben ahet financieel moeilijk. Bij een aantal pensioenfondsen dreigde zelfs een pensioenverlaging. Uw Pensioenkring is dus niet de enige die een lastig jaar heeft gehad. Het ging bij uw Pensioenkring gelukkig nooit zo slecht dat we de pensioenen zouden moeten verlagen. Doordat minister Koolmees van sociale zaken in november besloot dat de pensioenfondsen een jaar extra krijgen om hun financiële situatie beter op orde te brengen is verlaging voor de meeste pensioenfondsen van de baan.

Dit betekent trouwens niet dat de pensioenen nooit meer omlaag kunnen gaan. In het komende jaar werkt de minister verder aan het pensioenakkoord. Één van de afspraken in dat akkoord is dat de pensioenen meer meebewegen met de economische ontwikkeling. Dit betekent dat de pensioenen sneller omhoog gaan als het goed gaat. Maar ook dat ze sneller omlaag gaan als het niet goed gaat. Het is nog niet bekend wanneer dit ingaat. De afspraken in het pensioenakkoord moeten namelijk nog verder uitgewerkt worden.

Hoe staat uw Pensioenkring er nu voor?
De rente is in de maand oktober gestegen. Een stijgende rente heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. Andere zaken zoals beleggingen hebben echter óók invloed op de dekkingsgraad. Op de pagina 'Financiële situatie' kunt u zien hoe uw Pensioenkring ervoor staat.

Op basis van de beleidsdekkingsgraad per eind september heeft het bestuur van Stap in november besloten of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% mogen de pensioenen niet verhoogd worden. In de nieuwsbrief van december kunt u lezen of uw pensioen omhoog gaat.

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is een graadmeter die laat zien hoe de Pensioenkring (en pensioenfondsen) ervoor staat. In feite geeft het aan hoe financieel gezond een Pensioenkring is. Maandelijks wordt er een dekkingsgraad vastgesteld. Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Blijft deze dekkingsgraad lang laag, dan kan dit op termijn leiden tot het korten van de pensioenen. Maar dit is nu niet aan de orde.

Bekijk de dekkingsgraad van uw Pensioenkring.