Zoeken

Hoe staat de dekkingsgraad er nu voor?

15-10-2019

In september schreven we over de dekkingsgraden van de Pensioenkringen die, net als veel andere pensioenfondsen in Nederland, het zwaar te verduren hadden. De dalende rente in de zomermaanden juni, juli en augustus werd als belangrijkste oorzaak aangewezen. In september hebben de dekkingsgraden van de Pensioenkringen van Stap zich enigszins hersteld.

Wat betekent dit?
De rente is in de maand september gestegen. Een stijgende rente heeft een positieve invloed op de dekkingsgraad. Andere zaken zoals beleggingen hebben echter óók invloed op de dekkingsgraad. Het rendement van de beleggingen verschilt per kring. Om die reden zien we voor de ene Pensioenkring een grotere stijging dan voor de andere.

Op basis van de beleidsdekkingsgraad per eind september besluit het bestuur van Stap in november of de pensioenen verhoogd kunnen worden. Dit verschilt per Pensioenkring. Bij een beleidsdekkingsgraad onder de 110% mogen de pensioenen niet verhoogd worden. Op basis van de huidige financiële situatie van de Pensioenkringen worden er geen kortingen verwacht. Of dat in de toekomst ook zo blijft, kunnen we nu niet stellen.

Bekijk nu de dekkingsgraad van uw Pensioenkring

Wat is de dekkingsgraad?
De dekkingsgraad is een graadmeter die laat zien hoe het pensioenfonds ervoor staat. In feite geeft het aan hoe financieel gezond een pensioenfonds is. Maandelijks wordt er een dekkingsgraad vastgesteld. Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. De beleidsdekkingsgraad is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Blijft deze dekkingsgraad lang laag, dan kan dit op termijn leiden tot het korten van de pensioenen. Op dit moment is dit niet aan de orde voor onze Pensioenkringen. Hoe dit precies gaat lopen in de toekomst weten we niet. We houden het goed in de gaten en houden u op de hoogte.

Leer in 2 minuten meer over de dekkingsgraden