Zoeken

Het Corona-virus en uw pensioen

12-03-2020

Er is op dit moment veel nieuws over het Covid-19 (Corona) virus. Het bestuur van Stap volgt de ontwikkelingen nauwlettend. Hieronder leest u welk effect de onrust rondom het virus nu heeft op uw pensioen.

Invloed op Stap
Door de uitbraak van het Corona-virus is onrust ontstaan op de financiële markten. In februari zijn de aandelenkoersen daardoor gedaald en dit is ook in de eerste weken van maart doorgegaan. De dekkingsgraden van onze pensioenkringen zijn eind februari fors gedaald. Het effect van de aandelenkoersen op de dekkingsgraad is eind februari relatief beperkt. De daling komt vooral door de ontwikkeling van de rekenrente en mogelijk door de dreiging van een oliecrisis.

Ons beleggingsbeleid is gericht op de lange termijn. We houden daarbij rekening met pieken en dalen in de financiële markten. We hebben in ons beleggingsbeleid ook instrumenten opgenomen die de dekkingsgraad voor een deel beschermen. Wij houden dagelijks de ontwikkelingen op de financiële markten in de gaten. Wanneer het nodig is organiseert onze beleggingsadviescommissie extra vergaderingen om de situatie te bespreken en het bestuur te adviseren.

Wat betekent Corona voor pensioen bij Stap?
Ontvangt u van ons een uitkering? We hebben maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw pensioen in geval van crisis gewoon wordt betaald. U hoeft zich daar geen zorgen over te maken.

Op dit moment heeft de onrust op de financiële markten door het virus geen invloed op de hoogte van uw uitkering, uw opgebouwde pensioen of het recht op partner- en wezenpensioen. We kunnen niet garanderen dat we in de toekomst de pensioenen niet hoeven te verlagen. Dit hangt af van de financiële situatie van uw pensioenkring.

Toekomst
Het is onzeker wat het Corona-virus in de toekomst betekent voor de financiële markten en de beleggingen van onze pensioenkringen. Wij volgen deze ontwikkelingen met extra aandacht en nemen zo nodig aanvullende maatregelen om de negatieve gevolgen voor de financiële situatie van de pensioenkringen zo beperkt mogelijk te houden. Wij houden u op de hoogte van ontwikkelingen via onze website.