Zoeken

Henri den Boer naar APF Stap

01-04-2020

Stap Algemeen Pensioenfonds stelt Henri den Boer aan per 1 april om de marketing en sales aan te sturen. De groei en verdergaande professionalisering van Stap maken zo’n aparte functie nodig. Henri den Boer (1968) is ruim twintig jaar werkzaam in de pensioenbranche en heeft veel ervaring in het aansturen van salesteams, het bedienen van corporate clients, en in het managen van pensioenuitvoering. Hij was op directieniveau werkzaam bij onder meer MN en Nationale-Nederlanden. Daarnaast is Den Boer lid van de raad van toezicht van Pensioenfonds ANWB en lid van de raad van commissarissen van Onderlinge ’s-Gravenhage.

In 2016 verkreeg Stap als eerste de vergunning van DNB voor de inrichting van een algemeen pensioenfonds als nieuwe financiële instelling. Stap is binnen vier jaar gegroeid tot een APF met zeven volledig operationele pensioenkringen en een belegd vermogen van ongeveer zeven miljard euro. Stap is hiermee het grootste APF van Nederland met 46.000 deelnemers, van wie 6.000 actieven, 11.500 gepensioneerden en 28.500 gewezen deelnemers.