Zoeken

Fred Ooms herbenoemd als bestuurslid Stap Algemeen Pensioenfonds

17-05-2021

Op 1 juli 2021 loopt de eerste zittingstermijn van Fred Ooms af als bestuurslid van Stap. 

Het bestuur en de raad van toezicht zijn verheugd dat Fred Ooms beschikbaar is voor een tweede zittingstermijn. Het bestuur heeft hem daarop voor herbenoeming voorgedragen aan de Vergadering van belanghebbendenorganen van Stap. De Vergadering van belanghebbendenorganen heeft unaniem ingestemd met zijn herbenoeming. De tweede zittingstermijn van Fred Ooms loopt tot 1 juli 2025.

De Vergadering van belanghebbendenorganen bestaat uit de voorzitters van de belanghebbendenorganen van de pensioenkringen van Stap en heeft onder meer als bevoegdheid om bestuursleden en leden van de raad van toezicht te benoemen. De Vergadering van belanghebbendenorganen heeft eveneens aangegeven verheugd te zijn dat Fred Ooms beschikbaar is voor een volgende termijn en zich blijft inzetten om de doelstellingen van Stap te realiseren.

De Nederlandsche Bank heeft inmiddels met de herbenoeming per 1 juli 2021 ingestemd.