Zoeken

Financiële situatie van uw pensioenkring

01-10-2020

Wij informeerden u eerder over de gevolgen van het coronavirus voor de financiële situatie van uw pensioenkring. De financiële situatie drukken we uit in de dekkingsgraad. Sinds het dieptepunt in maart is de dekkingsgraad van de pensioenkring behoorlijk hersteld. We zitten nog niet op het niveau van vóór de coronacrisis. Maar de pensioenkring staat er financieel beter voor dan in de maanden maart en april van dit jaar.

Beleggingen beschermen tegen lagere rente

Het herstel is vooral te danken aan de positieve rendementen die wij behaalden op de beleggingen in aandelen. De positieve beleggingsrendementen maakten de lagere rente ruimschoots goed. 
De rente is in de afgelopen maanden gedaald. Dat is nadelig voor de dekkingsgraad. Door een rentedaling is er meer geld nodig om dezelfde pensioenen te betalen. Een lagere rente maakt de pensioenen dus duurder. 
Gunstig is dat een deel van de beleggingen de pensioenkring bescherming biedt tegen de rentedaling. Een rentedaling heeft daardoor dan minder invloed op de dekkingsgraad. Het afdekken van renterisico voorkomt dus dat het pensioen tegenvalt als de rente omlaag gaat.

Wij volgen de ontwikkelingen op de voet

Wij houden dagelijks de ontwikkelingen op de financiële markten in de gaten. Wanneer het nodig is organiseert onze beleggingsadviescommissie extra vergaderingen om de situatie te bespreken en het bestuur te adviseren.
Wilt u meer weten over de financiële situatie van uw pensioenkring en wat dat voor u betekent? Kijk dan op de pagina financiële situatie.