Zoeken

DNB ondersteunt vergunningaanvraag

25-02-2015
vergunning APF

Een Algemeen Pensioenfonds mag optreden als pensioenuitvoerder als het een vergunning heeft. De vergunning wordt verleend door DNB. De vergunningplicht geeft de deelnemer de zekerheid dat de uitvoerder die kwaliteiten heeft welke nodig zijn voor de goede uitvoering van zijn pensioenregeling. Op dit moment is nog niet bekend hoe het vergunningtraject er precies uit ziet en welke informatie aangeleverd moet worden voor de vergunningaanvraag. Dat wordt nog nader uitgewerkt.

Gevraagde informatie
In ieder geval zullen de akte van oprichting, het overzicht van de (mede-) beleidsbepalers (leden bestuur en raad van toezicht), de beschrijving van het bestuursmodel en de inrichting van de beschrijving van de governance met betrekking tot het APF onderdeel uit maken van de gevraagde informatie. Het besef van de noodzaak tot voortgang bij de ontwikkeling van het APF is groot. DNB helpt mee om deze voortgang te realiseren door partijen uit te nodigen nu al in overleg te gaan over de oprichting van een APF. Omdat op dit moment nog lagere wet- en regelgeving ontbreekt is dit bijzonder. Dit accentueert des te meer het breed gevoelde belang van het APF als extra keuze mogelijkheid voor pensioenfondsen welke overwegen te stoppen. Naar verwachting wordt het proces zodanig opgezet dat bij een goede voorbereiding de vergunning 1 juli 2015 kan worden verstrekt.