Zoeken

Dekkingsgraad pensioenfondsen gedaald

20-09-2019

In de zomermaanden hebben de dekkingsgraden van de Pensioenkringen van Stap het zwaar te verduren gehad. Dat gold ook voor alle andere pensioenfondsen in Nederland. De belangrijkste oorzaak van de daling van de dekkingsgraad is de gedaalde rente. De Europese Centrale Bank houdt al enige tijd de rente kunstmatig laag als onderdeel van hun beleid. De rente wordt door pensioenfondsen gebruikt om te bepalen hoeveel geld er nu gereserveerd moet worden om alle toekomstige pensioenuitkeringen te kunnen betalen. Hoe lager de rente, hoe meer geld er gereserveerd moet worden. In juni, juli en augustus is de rente heel hard gedaald. Daardoor zijn onze verplichtingen, het uitkeren van alle pensioenen, juist hard gestegen. Hetzelfde geld, maar meer verplichtingen: hierdoor is de dekkingsgraad gedaald.

Het rendement op de beleggingen was positief
Het geld dat wordt gereserveerd voor de toekomstige pensioenuitkeringen wordt belegd in onder andere aandelen en obligaties. In juni, juli en augustus zijn goede rendementen behaald op de beleggingen. Dat komt onder andere doordat een deel van de beleggingen bewust wordt ingezet om de dekkingsgraad tegen een dalende rente te beschermen. Deze beleggingen zijn obligaties die, net als de pensioenverplichtingen, in waarde stijgen wanneer de rente daalt. Daarnaast zijn er ook goede rendementen behaald met de beleggingen in aandelen. De goede rendementen hebben echter de gevolgen van de gedaalde rente voor de dekkingsgraad niet volledig kunnen compenseren.

Wat betekent dit voor uw pensioen?
De dekkingsgraad is een graadmeter, die laat zien hoe het pensioenfonds ervoor staat. Pensioenfondsen baseren beleidsbeslissingen op de beleidsdekkingsgraad. Dit is een gemiddelde van de actuele dekkingsgraden van de laatste twaalf maanden. Is bijvoorbeeld de beleidsdekkingsgraad van de pensioenkring minder dan 110% per 30 september, dan is verhoging van het pensioen niet mogelijk. Blijft deze dekkingsgraad lang laag, dan kan dit op termijn leiden tot het korten van de pensioenen. Op dit moment is dit niet aan de orde voor onze Pensioenkringen. Hoe dit precies gaat lopen in de toekomst weten we niet. We houden het goed in de gaten en houden u op de hoogte.

Invloed pensioenakkoord
Daarnaast hebben we natuurlijk te maken met afspraken die in het nieuwe pensioenakkoord staan. In dat akkoord staat onder andere dat een pensioenfonds de pensioenen pas moet verlagen als de dekkingsgraad lager dan 100% is. De afspraken in het pensioenakkoord worden echter nog nader uitgewerkt. Het is daarom op dit moment nog niet duidelijk wat dit precies voor de pensioenen gaat betekenen.  

Log in om meer te lezen over de dekkingsgraad van uw pensioenkring