Zoeken

Dekkingsgraad pensioenfondsen eind 2018 gedaald

29-01-2019
Dekkingsgraad Pensioen

Vrijwel alle pensioenfondsen in Nederland hebben hun dekkingsgraden aan het eind van 2018 zien dalen. Bij de één was die daling groter dan bij de ander. Maar over de gehele linie was het laatste kwartaal van 2018 niet gunstig voor pensioenen.

Dit komt vooral door de aanhoudende lage rente en de diepe dalen op de beurzen wereldwijd. Die hebben een flink gat geslagen in het vermogen van pensioenfondsen. Bij fondsen met wat ‘vet op de botten’ valt de schade misschien mee. Maar fondsen die er al niet heel goed voorstonden, hebben hier echt last van. Een paar grote pensioenfondsen in Nederland ontkomen waarschijnlijk niet aan het verlagen van pensioenen (korten). Dit was volop in het nieuws.  

De situatie bij Stap Algemeen Pensioenfonds
Bij de Pensioenkringen van Stap verwachten we deze ingrijpende maatregelen (gelukkig) niet, omdat  de financiële situatie van de Pensioenkringen hier geen aanleiding toe geeft. Wat er verder in 2019 gaat gebeuren, laat zich niet voorspellen. Uiteraard houden wij ontwikkelingen in de markt goed in de gaten.

Stel, de dekkingsgraad stijgt weer

  • Een verhoging van uw (opgebouwde) pensioen (indexatie) blijft onzeker. Maar als de dekkingsgraad stijgt, is de kans op verhoging natuurlijk groter. De dekkingsgraad moet dan wel uitstijgen boven de 110%, omdat hieronder niet mag worden geïndexeerd van de overheid.

Stel, de dekkingsgraad daalt nog meer

  • De kans dat we uw pensioen niet kunnen verhogen (indexeren) neemt dan toe.
  • Ook de kans dat we uw pensioen misschien moeten verlagen (korten) neemt dan toe. Dat moeten we doen als de beleidsdekkingsgraad vijf jaar lang onder (ongeveer) de 104% is.  Op uw ‘mijn omgeving’ vindt u meer informatie over de financiële situatie van uw eigen Pensioenkring.   

Korten niet aan de orde
U ziet, een besluit om de pensioenen te verlagen is bij de Pensioenkringen van Stap niet aan de orde. Maar ook wij houden de markt goed in de gaten. Garanties hebben we niet. Bovendien lijkt de kans groot dat de discussie over het pensioenstelsel in Nederland weer snel weer wordt geopend. We houden u op de hoogte door middel van onze nieuwsbrieven.