Zoeken

Is dat nou nodig, beleggen voor pensioen?

10-06-2021

Je hebt je misschien wel eens afgevraagd waarom een pensioenfonds zich bezighoudt met beleggen. ‘Is dat nou nodig? Beleggen is toch nooit zonder risico… Het gaat hier wel om mijn pensioen hoor…’

Het is een begrijpelijke gedachte. En toch kan een pensioenfonds niet zonder beleggen. Dat zit zo.

Waarom beleggen we? Kort gezegd: het is nodig.

We willen iedereen een zo goed mogelijk pensioen bieden. Sparen levert nooit hetzelfde rendement op als de lange termijn beleggingen van pensioenfondsen. Zeker nu de spaarrente erg laag is. Als een pensioenfonds alleen zou sparen, dan zou je pensioen lager uitvallen. Of je zou meer pensioenpremie moeten betalen. Wist je dat het grootste deel van jouw pensioen niet jouw premie is, maar uit de opbrengsten van de beleggingen komt. Een kwart of hooguit een derde komt uit premie, de rest is rendement.

Maar, hoe zit het dan met die risico’s?

‘Resultaten uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst’. Iets wat je vast wel vaker gehoord hebt. Banken en verzekeraars wijzen je hier namelijk vaak op. Ook als pensioenfonds moeten wij benoemen dat beleggen niet zonder risico is, maar we proberen het wel te beperken. De waarde van de beleggingen kan schommelen. Het rendement kan positief of negatief zijn. Het is bijvoorbeeld negatief als het economisch slechter gaat. Of als de waarde van de dollar en de euro verandert. Het bestuur houdt dit goed in de gaten en wordt hierbij geadviseerd door de beleggingsadviescommissie. Daar zitten experts in die het bestuur adviseren over de beleggingen. Het bestuur maakt een zorgvuldige afweging tussen risico en rendement. Bijvoorbeeld door:

  • te beleggen op verschillende manieren. Hierbij kun je denken aan aandelen, staatsobligaties, bedrijfsobligaties en hypotheken. Die spreiding zorgt voor minder risico.
  • te beleggen voor een langere periode.
  • de collectiviteit in ons pensioenstelsel. Waarbij de risico’s van de beleggingen ook worden gedeeld. Hierdoor kan een pensioenfonds op de lange termijn betere rendementen halen dan iemand die zelfstandig belegt.

De laatste tijd hoor je veel over Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB), doet Stap dit ook?

Jazeker! We hebben sinds de oprichting van Stap een MVB beleid. Hiermee willen wij een bijdrage leveren aan een leefbare wereld. Een goed duurzaamheidsprofiel van de bedrijven in de portefeuille versterkt daarnaast de robuustheid en toekomstbestendigheid van onze beleggingsportefeuille. MVB kan dus het beleggingsrendement positief beïnvloeden en het risico verlagen.

Onze beleggingen

Om je een beeld te geven van het verschil tussen beleggen en sparen. Het rendement van onze pensioenkringen lag vorig jaar tussen de 7 en 15%. Meer hierover in ons jaarverslag dat binnenkort uitkomt.

Zou je gaan sparen, dan kijk je naar een spaarrente van maximaal ongeveer 0,4%. Bij sommige banken heb je zelfs negatieve rente.

Goed om te weten

In de nieuwe pensioenafspraken speelt beleggen een prominentere rol. Deze afspraken, ook wel het pensioenakkoord genoemd, worden op dit moment verder uitgewerkt. Wij houden dit natuurlijk goed in de gaten en zullen je updaten als we meer weten! 

Meer weten?

In de beleggingsbeginselen schrijven we meer over onze beleggingen en de afspraken die we daarover gemaakt hebben.