Zoeken

Kiezen voor een APF - hoe stel ik als OR de juiste vragen?


Per 1 oktober 2016 is het instemmingsrecht van de ondernemingsraad (OR) over pensioenen uitgebreid. Hierdoor heeft de OR een zwaardere taak gekregen in de wijze waarop de arbeidsvoorwaarde pensioen wordt ingericht. 

Stel, de bestuurder 'wil wat met pensioen' en staat voor belangrijke keuzes. Wie zijn de betrokken partijen en wat is hun rol en verantwoordelijkheid in dit traject?  Hoe stel jij, als OR lid, over de uitvoering van jullie pensioenregeling de juiste vragen aan de bestuurder?

Deze workshop heeft als doel je inzicht te geven in de belangrijkste aspecten rondom de arbeidsvoorwaarde pensioen. We laten je ook kennis maken met het nieuwste type pensioenuitvoerder; het algemeen pensioenfonds. Deze workshop is een stap om tot weloverwogen keuzes te komen over de invulling en uitvoering van jullie pensioenregeling. Stap jij in?


Ik meld mij aan

Programma

 

De spelregels We kijken met jou naar het wettelijk kader en de basisprincipes van pensioen. Verder kijken we naar de verantwoordelijkheden van de OR en die van andere stakeholders. En wie zijn die andere stakeholders? 
Met welke lens kijk je? Afhankelijk van met welke bril je kijkt zie je verschillende problemen en vraagstukken. Maar kijk je als werkgever of als werknemer? Of als OR lid? En welke belangen hebben de verschillende stakeholders? Is er een gemene deler? We kijken met elkaar naar de verschillende invalshoeken met betrekking tot de arbeidsvoorwaarde pensioen.
Het pensioendashboard Op verschillende manieren kun je invulling geven aan het gewenste of overeengekomen pensioenresultaat. Er zijn verschillende “knoppen” waar je aan kunt draaien. Wat is de samenhang en hoe geef je de gewenste invulling?
De verschillende soorten regelingen Er bestaan verschillende soorten pensioenregelingen. Welke zijn dit? En waarin verschillen deze van elkaar? Hoe ziet het dashboard van de verschillende regelingen eruit? En wie draagt welke risico’s? Kunnen ze objectief worden gewogen of alleen in samenhang met hun context? 
De uitvoerders Net zoals er verschillende pensioenregelingen zijn, bestaan er verschillende type uitvoerders. Welke zijn dit? En waarin verschillen deze van elkaar? Wat is de aanleiding voor het ontstaan van APF-en? We vertellen u er graag meer over.

 

Trainers

 

Drs. Marga A.G. Schaap

Marga is per 1 juli 2016 benoemd als bestuurslid Stap Algemeen Pensioenfonds. Zij is voorzitter van de Pensioen en Communicatieadviescommissie van Stap Algemeen Pensioenfonds. Hoewel zij aanvankelijk is opgeleid als bedrijfskundige, combineert zij haar bestuurlijke functies nu met twee eigen bedrijven op het gebied van coaching, psychotherapie, training en organisatieadvies. Daarvoor heeft zij verschillende functies vervuld in de verzekeringswereld.

 

Caspar Vlaar 

Caspar Vlaar is een creatieve en analytisch sterke adviseur, die niet bang is om de weg van de meeste weerstand te kiezen. Hij werkte jarenlang als vakbondsbestuurder (Vakbond Qlix) en als adviseur en later directeur bij Stichting Copgroep. Bij Linxx werkt Caspar o.a. voor ondernemingsraden als extern or-adviseur. Hij begeleidt hen bij reorganisaties, sociale plannen, maar ook bij arbeidsvoorwaardenonderhandelingen. Caspar is ook bestuurslid van het pensioenfonds van KPN.