Pensioenkring TotalEnergies Nederland

 

Pensioenkring TotalEnergies Nederland is
1 januari 2022 van start gegaan. Op die datum heeft Total Pensioenfonds Nederland de pensioenaanspraken en pensioenrechten van circa 1.500 deelnemers en gepensioneerden overgedragen aan Stap Pensioenkring TotalEnergies Nederland.

In 2022
verwelkomen wij
Pensioenkring
TotalEnergies Nederland

Belegd vermogen

Het belegd vermogen bedraagt ongeveer
600 miljoen euro. De transitie van de overgang naar Stap is succesvol verlopen.

Werkgevers

De aangesloten ondernemingen hebben ook per 1 januari 2022 de pensioenregeling ondergebracht bij Pensioenkring TotalEnergies Nederland.

TotalEnergies Nederland

Belanghebbendenorgaan

Ook is het belanghebbendenorgaan per
1 januari 2022 geïnstalleerd.