2018 in beeld

Aantal pensioenkringen

7 per 1-1-2019

Belegd vermogen

5,8 miljard per 1-1-2019