Zoeken

Instrumenten Maatschappelijk verantwoord beleggen

We willen dat onze deelnemers een financieel gezonde toekomst hebben en genieten in een wereld waarin het fijn leven is. Daarom krijgt Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (MVB) veel aandacht binnen ons beleggingsbeleid.

Gelukkig gaat vandaag de dag een goed financieel pensioenresultaat goed samen met duurzaam beleggen. Voor het uitvoeren van ons MVB-beleid maken we gebruik van verschillende ESG-instrumenten:

Screening

Wij streven ernaar dat alle ondernemingen waarin wij beleggen zich houden aan de Global Compact Principles van de Verenigde Naties. Deze principes zijn gericht op de bescherming van mensenrechten, het handhaven van eerlijke arbeidsomstandigheden, de vermindering van de impact op het milieu en het bestrijden van corruptie. De naleving van de Global Compact Principles is voor ons een minimumeis. Daarom screenen we de ondernemingen waarin we beleggen periodiek op de naleving van deze principes.

Uitsluitingen

Wij sluiten op voorhand bepaalde bedrijven en landen uit om in te beleggen. Periodiek evalueren wij ons uitsluitingsbeleid en scherpen dit aan wanneer hier aanleiding toe is. Wijzigingen in de lijst verwerken we in de contracten en mandaten met de externe managers. Onze fiduciair manager ziet erop toe dat de lijst met uitsluitingen wordt nageleefd.

Dialoog (engagement)

Met de bedrijven die niet voldoen aan de Global Compact Principles van de VN gaat Aegon AM, namens ons, de dialoog aan. Als deze dialoog onvoldoende uitzicht biedt op het behalen van de engagement doelstelling, sluiten we de betreffende onderneming in principe uit. Voor de selectie van nieuw aan te stellen externe managers is het voeren van een actief engagementbeleid met een goede rapportage een belangrijk criterium.

Stembeleid

Wij vinden het belangrijk om gebruik te maken van het stemrecht op aandeelhoudersvergaderingen. Hierbij geldt de ISS Sustainability Policy als leidraad, met inachtneming van de Nederlandse Corporate Governance Code en Eumedion Alerts. 

ESG-integratie

Bij de selectie van externe managers stelt onze fiduciair manager hoge eisen aan de mate waarin ESG-factoren een rol spelen in het beleggingsproces. Hiervoor hanteert zij een uitgebreide set aan criteria die ingaat op de bedrijfscultuur van de externe manager, het specifieke beleggingsproces, de uitkomsten op portefeuilleniveau en de intensiteit waarmee de manager inhoud geeft aan actief eigenaarschap. Na de analyse krijgt iedere externe manager een ESG-rating toegekend.