Zoeken

Het bestuursmodel van Stap

Stap heeft een onafhankelijk bestuur. Dat betekent dat onze bestuursleden geen van allen in dienst zijn of in dienst zijn geweest bij onze oprichters Aegon of TKP. Natuurlijk zijn de bestuurders van Stap ervaren professionals. En worden ze getoetst door De Nederlandsche Bank (DNB). DNB toetst of bestuurders en commissarissen van financiële instellingen geschikt zijn om hun functie te vervullen en of hun betrouwbaarheid buiten twijfel staat.

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het pensioenfondsbestuur van Stap behartigt de belangen van iedereen die bij Stap aangesloten is. Deelnemers en werkgevers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen: van het beleggingsbeleid tot het uitkeren van de pensioenen. De bestuursleden leggen verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan. De raad van toezicht houdt weer toezicht op het beleid van het bestuur. En de raad van toezicht legt op zijn beurt verantwoording af aan de vergadering van belanghebbendenorganen. Zo weet u zeker dat alles in goede handen is. 

Wij zijn het bestuur van Stap

Het bestuur bestaat uit 4 leden. Ieder deskundig op meerdere terreinen. Daarmee hebben we alle kennis en ervaring in huis om Stap goed te laten draaien. 2 van onze bestuursleden richten zich op het beleggen en 2 bestuursleden zijn thuis in pensioenen in het algemeen. Daarnaast beschikken ze ook over deskundigkundigheid op het gebied van audit & risk, governance en is er een communicatiedeskundige. De voorzitter richt zich op het functioneren van Stap. En op de informatievoorziening en het contact met de externe toezichthouders. 

Huub Popping
Huub is sinds november 2017 voorzitter van Stap. Daarvoor was hij al sinds 1 juli 2016 bestuurder van Stap. Hij is lid van de Beleggingsadviescommissie en van de Audit Adviescommissie.
Fred Ooms 
Fred is sinds 1 juli 2016 bestuurder bij Stap. Hij is lid van de Audit Adviescommissie en van de Pensioen en Communicatieadviescommissie.
Marga Schaap
Ook Marga is sinds 1 juli 2016 bestuurder bij Stap. Ze is voorzitter van de Pensioen en Communicatieadviescommissie.

Daniëlle Melis 
Net als de andere bestuursleden is Daniëlle sinds 1 juli 2016 bestuurder bij Stap. Ze is voorzitter van de Audit Adviescommissie en lid van de Beleggingsadviescommissie.