Zoeken

Het bestuursmodel

Stap Algemeen Pensioenfonds (APF) is een stichting met een onafhankelijk bestuur. Onafhankelijk omdat de bestuursleden van Stap geen van alle in dienst is (geweest) bij Aegon. Natuurlijk zijn de bestuurders van Stap ervaren professionals, getoetst door De Nederlandsche Bank. 

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het pensioenfondsbestuur van Stap behartigt op evenwichtige wijze de belangen van alle bij Stap aangesloten werkgevers, pensioenfondsen en deelnemers uit alle kringen. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de pensioenregelingen: van beleggingsbeleid tot het uitkeren van de pensioenen. Het bestuur legt verantwoording af aan het belanghebbendenorgaan. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur. 

Wij zijn het bestuur van Stap

Het bestuur van Stap heeft vier leden die deskundig zijn op meerdere terreinen. Daarmee is de kennis en ervaring in huis om een ingewikkeld APF goed te laten draaien. Twee bestuursleden richten zich op het beleggen en drie bestuursleden zijn thuis in pensioenen in het algemeen. Daarnaast zijn twee bestuursleden deskundig op het gebied van audit & risk en is er een communicatiedeskundige. De voorzitter van het bestuur van Stap richt zich op het functioneren, de informatievoorziening en het contact met de externe toezichthouders. 

Samenstelling bestuur Stap

Drs. Huub Popping
Huub is sinds november 2017 voorzitter van Stap Algemeen Pensioenfonds. Hij was per 1 juli 2016 benoemd als bestuurder Stap Algemeen Pensioenfonds. Hij is lid van de Beleggingsadviescommissie van Stap en lid van de Audit Adviescommissie van Stap Algemeen Pensioenfonds.

Huub Popping was vanaf 1998 de Group Controller van de TNT Post Groep en sinds de splitsing van het concern in 2012 de Group Controller van TNT Express tot aan zijn vertrek medio 2015. Daarvoor bekleedde hij verschillende controllersfuncties bij KPN. Van 2002 tot en met 2014 was Huub bestuurder bij het pensioenfonds van PostNL waarvan in de periode 2006 tot en met 2012 als voorzitter. Na de splitsing van dat fonds in 2014 werd hij de voorzitter van het pensioenfonds van TNT Express. Voorts was hij sinds 2006 voorzitter van het Ondernemingspensioenfonds TNT tot de opheffing van dit fonds medio 2015. Tevens was hij vanaf 2012 tot aan zijn vertrek voorzitter van de Raad van Commissarissen van TNT Nederland BV.

Fred Ooms 
Fred is per 1 juli 2016 benoemd als bestuurder Stap Algemeen Pensioenfonds. Hij is lid van de Audit Adviescommissie en lid van de Pensioen en Communicatieadviescommissie van Stap Algemeen Pensioenfonds.

Fred Ooms is als VP Executive Rewards & Pensions werkzaam bij KPN N.V. en is namens de werkgever bestuurslid van het KPN pensioenfonds (tevens lid van het Dagelijks Bestuur). Fred was voorzitter van het voormalige Stichting Voorzieningsfonds Getronics en lid van de VNO-NCW Commissie Pensioenbeleid. Daarvoor heeft hij verschillende functies vervuld in de IT industrie, waaronder (internationale) management functies bij Getronics NV en Digital Equipment B.V.. Ook is hij een aantal jaren als accountant werkzaam geweest bij een regionaal accountantskantoor.

Drs. Marga A.G. Schaap
Marga is per 1 juli 2016 benoemd als bestuurder Stap Algemeen Pensioenfonds. Zij is voorzitter van de Pensioen en Communicatieadviescommissie van Stap Algemeen Pensioenfonds.

Marga Schaap was sinds 2010 voorzitter van de voormalige Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Zeevisserij en per 2015 van de voormalige Stichting Pensioenfonds Loodswezen. Hoewel zij aanvankelijk is opgeleid als bedrijfskundige, combineert zij haar bestuurlijke functies nu met twee eigen bedrijven op het gebied van coaching, psychotherapie, training en organisatieadvies. Marga is daarnaast voorzitter van de beroepsorganisatie voor psychotherapie (NVGH) en lid van de visitatiecommissie van Pensioenfonds Eriks. Daarvoor heeft zij verschillende functies vervuld in de verzekeringswereld, waaronder directiefuncties bij Zurich Verzekeringen en Zwitserleven. Ook heeft zij een aantal jaren gewerkt bij IG&H als managementconsultant.

Dr. Danielle A.M. Melis
Danielle is per 1 juli 2016 benoemd als bestuurder Stap Algemeen Pensioenfonds. Zij is voorzitter van de Audit Adviescommissie van Stap Algemeen Pensioenfonds en lid van de Beleggingsadviescommissie van Stap Algemeen Pensioenfonds.

Danielle Melis is sinds 1 december 2017 Lid van de Raad van Commissarissen van Blue Sky Holding B.V. Sinds 20 maart 2017 is Danielle Lid van de Raad van Toezicht van Kempen Capital Management Beleggingsfondsen. Daarnaast is zij sinds 2014 lid van de Raad van Toezicht van Stichting Pensioenfonds Medisch Specialisten (SPMS). Met ingang van 1 januari 2018 is Danielle benoemd tot lid van de Tuchtcommissie van DSI (Dutch Securities Institute) en per 17 oktober 2018 als Independent Chair van de Best Practice Principles for Shareholder Voting Research Group (BBPG).

Tot 1 januari 2017 was zij de Voorzitter van het Nyenrode Corporate Governance Instituut, Academic Director van het Nyenrode New Board Program en lid van de Programma Adviesraad van de Nyenrode Commissarissencyclus. Van 2009 tot 2017 was zij member van de academic faculty van Nyenrode waar zij in 2014 promoveerde op het thema “The Institutional Investor Stewardship Myth: a theoretical, legal, and empirical analysis of prescribed institutional investors' stewardship in a Dutch context”. Sinds 2013 is Danielle member van de Shareholders' Responsibilities Committee van het International Corporate Governance Network (ICGN) en sinds 2016 is Danielle eveneens member van de Editorial Board van ‘SHIFT TO’.

Danielle heeft een achtergrond in de financiële sector. Zij werkte vanaf 1995 bij MeesPierson, NIBC en Rabobank in diverse senior functies op het gebied van banking, capital markets en human resources. Zij combineert in haar bestuurlijk en toezichtfuncties haar achtergrond in de financiële sector en kennis van beleggingen met haar kennis en ervaring op het gebied van corporate governance en bestuur en toezicht in de pensioensector.

Het bestuursbureau

Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur, de raad van toezicht, de belanghebbendenorganen en de verschillende bestuuradviescommissies. Het bestuursbureau is ook het primaire aanspreekpunt voor de aangesloten fondsen en werkgevers bij het APF. 

Onze raad van toezicht

Een algemeen pensioenfonds moet zijn intern toezicht goed organiseren voor het beheerst en integer functioneren van het fonds. Voor dat toezicht heeft Stap een raad van toezicht. De raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken van het fonds. Daarnaast zien zij toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en adviseren zij het bestuur. De raad van toezicht legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het belanghebbendenorgaan en in het jaarverslag.

Samenstelling raad van toezicht

René Vermeirssen 
René Vermeirssen (1958) is per 1 juli 2016 benoemd als lid van de raad van toezicht. Rene is afgestudeerd als Register bedrijfskundige. Van 1991 tot 2013 was Rene actief in de pensioenveld bij Zwitserleven in diverse rollen waaronder directie secretaris, hoofd compliance, hoofd juridische zaken en hoofd productontwikkeling. In 2008 trad hij toe als lid van de directie - COO - van Zwitserleven en was hij als directielid tot 2013 verantwoordelijk voor customer services. Van 2013 tot december 2017 bekleedde Rene de functie van directeur van het waardestroom expertise en support center bij SNS Bank N.V. Daarin was hij verantwoordelijk voor het vormgeven en inrichten van effectieve en efficiënte ketens die een beheerste en klantgerichte bedrijfsvoering mogelijk maken en continu verbeteren en waarborgen. 

Jacques Moors 
Jacques Moors (1955) is per 1 juli 2016 benoemd als voorzitter van de raad van toezicht van Stap Algemeen Pensioenfonds. Hij is daarnaast lid van de Raad van Toezicht van Stichting Sint Jacob. Verder is hij sinds 2009 bestuurslid van PFZW en vanaf 2012 lid van de raad van toezicht van de Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam. Ook is Jacques lid van de Bestuurscommissie Arbeidsvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen.

Jacques heeft vele jaren bestuursfuncties vervuld bij Nederlandse gezondheidzorg instellingen. De afgelopen 17 jaar bij Ziekenhuis Amstelland, daarvoor bij het Revalidatiecentrum Amsterdam en de Stichting Bijzondere Tandheelkunde te Amsterdam. Daarvoor was hij werkzaam bij Nationale Nederlanden en de overheid. Ook is Jacques van 1 januari 2017 tot september 2017 consultant geweest bij Consultancy Bureau Oldenburg Bonsèl. Jacques is als algemeen econoom afgestudeerd aan de Katholieke Universiteit Brabant te Tilburg met specialisaties monetaire en internationale economie.

Jan Overmeer
Jan Overmeer (1946) is per 1 juli 2016 benoemd als lid van de raad van toezicht. Jan is daarnaast voorzitter van het bestuur van Stichting Beheer SNS Reaal en id van het bestuur van Stichting Fonds 21. Verder is hij lid van de raad van toezicht van Stichting Blue Sky Global Inflation-linked Bond Fund.

Jan is aan de R.U. Groningen afgestudeerd in de studie economie in 1969. Daarna was hij als wetenschappelijk (hoofd) medewerker aan deze universiteit verbonden voor het vakgebied financiering en beleggingen. Van 1986 tot 1990 was Jan werkzaam als adjunct hoofd dienst bedrijfspensioenfondsen en beleggingen bij het GAK te Amsterdam. In 1990 maakte hij de overstap naar Aegon en was hij tot zijn pensionering in 2006 lid van de directie van Aegon Nederland N.V. Daar was hij verantwoordelijk voor onder meer beleggingen. Voor en na zijn pensionering was Jan actief als extern adviseur bij pensioenfondsen en verzekeraars op het gebied van institutioneel vermogensbeheer, onder meer bij het BPF Vervoer en de pensioenfondsen ABN AMRO, Elsevier en Zorg & Welzijn. Tot 15 september 2017 maakte hij nog deel uit van de RvC van de Blue Sky Group Holding.