Zoeken

FAQ

 

Waar staat APF voor?
APF staat voor algemeen pensioenfonds en is een nieuw type pensioenfonds in Nederland. Een APF voert een of meer collectieve pensioenregelingen uit.

Wat is de rechtspersoon van Stap?
Net als elk ander pensioenfonds in Nederland is Stap een stichting.

Wat voor klanten kunnen in Stap Algemeen Pensioenfonds?
Pensioenfondsen en werkgevers. Stap biedt een alternatief voor pensioenfondsen die niet zelfstandig verder willen. Daarnaast kunnen werkgevers met een verzekerde regeling bij een verzekeraar ook hun pensioenregeling laten uitvoeren door Stap.

Heeft Aegon zeggenschap over Stap?
Nee. Stap wordt bestuurd door een onafhankelijk bestuur. Stap wordt wel opgezet met financiële ondersteuning van Aegon. Zo krijgt Stap de gelegenheid om te groeien. De professionele en robuuste opzet zorgt ervoor dat Stap er is voor de zeer lange termijn. Het vergunningentraject bij DNB waarborgt dit ook. Hierdoor kan de deelnemer vertrouwen op een professioneel en veilig beheer en uitvoering van zijn pensioen.

Wie vormen het bestuur?
De bestuurders van Stap zijn ervaren pensioenprofessionals. De Nederlandsche Bank vereist dat zij onafhankelijk zijn, waarbij hun opdracht de evenwichtige behartiging van de belangen van deelnemers, gepensioneerden en de werkgevers is. Zodra zij door de Nederlandsche Bank zijn getoetst, worden hun namen bekendgemaakt.De werkgevers en de deelnemers worden vertegenwoordigd in het belanghebbendenorgaan in hun eigen collectiviteitkring. Zij hebben zo medezeggenschap.

Wie benoemt de bestuursleden?
Bij de start van Stap worden de bestuurders door de initiatiefnemers benoemd. Later worden de bestuurders benoemd door de Vergadering van Belanghebbendenorganen, dus direct door de vertegenwoordigers van deelnemers, gepensioneerden en werkgevers.

Welke pensioenregelingen biedt Stap?
Stap biedt middelloonregelingen. Dat is ook waarvoor de wetgever het algemeen pensioenfonds heeft bedoeld, om goede pensioenregelingen te bieden in een pensioenfonds dat profiteert van schaalgrootte en met een grotere kans op indexatie. De precieze invulling van de pensioenregeling wordt bepaald door de klant.

Aegon is toch een verzekeraar? Waarom het initiatief tot een APF?
Stap wordt een onafhankelijke stichting en is geen onderdeel van Aegon. Een belangrijke reden dat Stap er komt, is dat Aegon zijn klanten ook de mogelijkheid wil bieden een middelloonregeling te voeren bij een pensioenfonds. Maar wel met de typische voordelen van een APF: geen bestuurlijke rompslomp, volledige transparantie in kosten en met schaalvoordelen op het gebied van beleggen.

Kan Stap problemen krijgen met de dekkingsgraad? Of lift Stap mee op de solvabiliteit van Aegon Levensverzekering NV?
Stap is een pensioenfonds met collectiviteitkringen. Elke collectiviteitkring heeft een dekkingsgraad. Een dekkingsgraad kan stijgen of dalen. De solvabiliteit van Aegon staat hier volledig los van.

Wat is het verschil tussen de middelloonregeling van Stap en een verzekerde regeling bij een verzekeraar?
Een verzekerde regeling valt onder het toezichtkader van Solvency II. Een dergelijke regeling is doorgaans nominaal en wordt ook wel ‘hard’ genoemd. Omdat risico’s zijn afgedekt, is de kans op indexatie laag en soms zelfs nul. De middelloonregeling van Stap valt onder het toezichtkader van het FTK. Binnen het FTK wordt ten opzichte van een verzekerde regeling meer risico genomen en is er daarom een hogere kans op indexatie, maar ook een kans op korting.

Heft een pensioenfonds zichzelf op als het opgaat in Stap? Is de rechtspersoon dan weg?
Ja, het pensioenfonds wordt dan geliquideerd.

Kan alleen een ondernemingspensioenfonds of een vrijwillig bedrijfstakpensioenfonds overstappen naar Stap?
Nee, ook een onderneming die een verzekerde pensioenregeling of helemaal nog geen pensioenregeling heeft, kan overstappen.

Is er een weg terug uit Stap? Kan de werkgever dan naar een bedrijfstakpensioenfonds of een verzekeraar?
Ja, ook vanuit Stap kan een collectieve waardeoverdracht naar een andere pensioenuitvoerder plaatsvinden.

Wat als een werkgever een regeling wil wijzigen? Kan dat?
De pensioenregelingen van Stap zijn zeer flexibel. Een werkgever kan de pensioenregeling voor zijn specifieke situatie op maat maken. Hierbij geldt dat er nog meer mogelijkheden zijn in een eigen kring ten opzichte van een zogenaamde collectiviteitkring.