Zoeken

De raad van toezicht van Stap

Onze raad van toezicht houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de algemene zaken. Daarnaast ziet ze toe op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur. Dat doet ze met gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur. De raad van toezicht legt verantwoording af aan de vergadering van belanghebbendenorganen. Over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden. En uiteraard legt ze ook verantwoording af in het jaarverslag van Stap.

Samenstelling raad van toezicht

René Vermeirssen (1958)
Lid sinds 1 juli 2016
Jacques Moors (1955)
Voorzitter sinds 1 juli 2016
Martine Menko
Lid sinds 16 maart 2021