Zoeken

Communicatie met deelnemers

We zijn er eerlijk over: onze primaire focus ligt bij uw deelnemers. Het gaat om hún pensioen. Hun inkomen voor het laatste deel van hun leven. Daarom krijgen deelnemers bij Stap altijd volledig inzicht in het pensioen. Zodat zij weten hoe hun toekomst ervoor staat. We ondersteunen de deelnemer met een innovatief deelnemersportaal, waar de deelnemer zelf aan de slag kan met zijn pensioen.

Inzicht in pensioen

Onze kerntaak is de deelnemer inzicht bieden in zijn of haar financiële situatie vanaf de pensioendatum en de mogelijkheden tonen om het pensioen naar eigen wensen in te richten. Met moderne communicatiemiddelen en vooral met een luisterend oor zorgt Stap voor de juiste ondersteuning van de deelnemer bij zijn of haar financiële planning.

Een kostbare arbeidsvoorwaarde

Het is onze ambitie om deelnemers te begeleiden bij hun pensioenvraagstuk. En dat is nodig. De kostbare arbeidsvoorwaarde van het pensioen wordt doorgaans pas op waarde geschat als de pensioenleeftijd nadert. Maar aandacht voor pensioen loont juist ook op jongere leeftijd. Sterker nog, steeds vaker is het opportuun om tijdig na te denken over het pensioen en de toereikendheid van het pensioen dat wordt opgebouwd. Om zonodig actie te ondernemen. Hoe eerder hoe beter.

Stap Algemeen Pensioenfonds ziet hierin een rol voor zichzelf weggelegd. Heldere communicatie en moderne tooling horen daarbij. Met als doel dat ook jongeren generaties hun pensioenvraagstuk tijdig (kunnen) oppakken en de arbeidsvoorwaarde pensioen op waarde schatten. Dit is belangrijker dan ooit.