Zoeken

Betrokkenheid bij Stap

Bij Stap betrekken we deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers bij hun pensioenregeling. Iedere collectiviteitkring heeft namelijk een eigen belanghebbendenorgaan. We vinden het belangrijk dat de medezeggenschap ook echt per kring is gewaarborgd. De leden in het belanghebbendenorgaan zijn deelnemers, pensioengerechtigden en werkgevers. Het belanghebbendenorgaan heeft advies- en goedkeuringsrecht. Zo kunt u meebeslissen over thema’s als het beleggingsbeleid, toeslagbeleid en premiebeleid.

We hebben ook medezeggenschap geregeld over onderwerpen die kring overstijgend zijn. Denk daarbij aan het benoemen en ontslaan  van bestuursleden en leden van de raad van toezicht. Dit is geregeld in de Vergadering van Belanghebbendenorganen. De voorzitters van de belanghebbendenorganen per kring zijn de leden van het overkoepelende orgaan.

Lees hier meer over onze governance.